Tánctípusok


Tánctípusok

Foxtrott

A foxtrott megjelenésében hasonló a keringőkhöz, de ellentétben azok 3/4-es ütemével ezt 4/4-re táncolják. A slow foxtrott táncolása magas szintű technikai tudást, sok tapasztalatot, és jó fizikai állóképességet igényel. Az 1920-as években fejlődött ki, és az 1930-as évekre érte el népszerűsége csúcspontját. Napjainkban is sok neves táncos kedvence.


Polka

A polka nem más, mint egy cseh paraszti tánc, ami Csehország keleti részén látta meg a napvilágot.  Eredetileg a cseh nép élénk, udvarló tánca volt.


Step

A sztepp azóta az egyik legnépszerűbb improvizatív egyéni vagy akár páros, formációs tánc, amely lépést tartott az új idők új zenei formáival és kreativitása valamint lehetőségei a végtelenhez közelítenek.


Rock&roll

A Swing táncokból eredõ Rock & Roll egy nagyszerû zenei élmény teljes átültetése mozgásba a táncos érzelmei által. Az eredeti stílus számos vállfajt szült, amelyek mind szorosan öszszefonódtak a kiváló zenékkel.


Salsa

A salsa egy világszerte elterjedt társasági tánc neve, mely az utcai latin táncokhoz sorolható. A név közvetlen jelentése fűszeres szósz, mely eredetileg a salsa zenére vonatkozott, de elterjedten használják a tánc jelölésére.


Charleston

A 20-as évek tánca, és nevét a dél-carolinai Charleston városról kapta. Először az afro-amerikaiak között volt népszerű, majd fokozatosan a korszak egyik legfelkapottabb táncává vált világszerte. Eleinte eléggé polgárpukkasztó tánc volt, és erkölcstelennek, provokatívnak számított. Ezért alkalmas volt rá, hogy charlestonnal hecceljék azokat a tisztes polgárokat, akik támogatták az alkohol tilalmat.


Boogie woogie

A boogie alapvetően egy swing eredetű tánc, amely az '50-es években a rock & roll elterjedésével vált népszerűvé Európában. Az Egyesült Államokban nevezik néha a swing európai stílusának, változatának is. A legfőbb jellemzője a szabad vezetés és az improvizáció, talán ez az, ami leginkább megkülönbözteti a többi tánctól.


Swing

Swing táncokból az Egyesült Államokban rengeteget tartanak nyilván, írnak le részletesen. Ezek egy részének amerikai, afro-amerikai, más részének európai hagyományai vannak de mindegyikről elmondható, hogy egymásra is hatottak és nagy részük kialakulásában a különböző egyéni táncstílusok is döntő szerepet játszottak.


Lindy hop

A swing első ismert tánc formája a texas tommy 1913 környékéről. Ezt később break-a-way névre keresztelték át az 1920-as évekre, amikor már mindenki a charlestonért bolondult. A break-a-way és a charleston elemei ekkor kezdtek el keveredni. Ebből az elegyből egy új, akkor még név nélkül említett táncstílus kezdett kialakulni.


Jive

A Jive ma nemzetközileg elfogadott elnevezése annak a táncnak, melynek többféle, egymással rokonságban álló afroamerikai elődje volt. Ezekhez tartozott a harmincas évek elején a Lindy Hop, Blues és a Swing.


Pasodoble

A pasodoble (ejtsd: pászodoble) spanyol tánc, táncparketten ritkán látható, esetleg önállósult változatban színpadon. Az 1920-as években terjedt el bikaviadal-pantomim név alatt. Mai formáját Franciaországban alkották meg, ahol eleinte főleg táncművészek táncolták, mielőtt show- és később versenytáncként a tánctanárok felfedezték volna.


Rumba

A rumba szó jelentése: ünnep, tánc, felkiáltás. Maga a rumba több kubai páros tánc összefoglaló neve. Zenéjét az afrokubai ritmusok jellemzik. Ennek a zenének két ága fejlődött ki: habanera, modern rumba. E két zene természetesen szoros kapcsolatban áll egymással.


Samba

A szamba az afrikai 'semba' szóból származik amely egy jellegzetes csípőmozgásra utal. A szamba egyszerű lépéseit a kezdők gyorsan megtanulhatják, míg a jó táncosok változatos ritmusában, lendületes testtartásában tánckészségüknek megfelelő variációkat találnak. A szamba felvétele a latin-amerikai táncok versenyprogramjába 1959-től meghozta a szamba átalakulását a „népies” változattól a sportos szambáig.


Cha-cha-cha

A csacsacsa, cha-cha-chá vagy chachachá latin-amerikai versenytánc. Az afrokubán zene fejlődéséből alakult ki és a mambóhoz hasonlóan először csak zenei forma volt.


Bécsi keringő

Bécsi keringő a társastáncok közül a keringőnek van a legrégebbi hagyománya. Neve a német "waltzen" (forogni, keringeni) szóból származik és a talajon sikló lábak forgó mozgására vonatkozik. A keringő gyökereit kutatva egészen a 12–13. századig lehet visszamenni, a minnesangerek idejéig. A német Springtanz-ban – mely páratlanütemű táncrészként a páros ütemű, lépkedett előtáncot követte – felismerhető a keringő eredete.


Slow Fox

A slowfox lineáris lépésmintákat követő, művészien megformált, hosszú, sikló járómozgáson alapuló társastánc. A térdek enyhén nyújtottak, azaz nem feszítettek, hanem flexibilisek és mozgásra készek. A slowfoxban minden lépés majdnem azonos hosszúságú, a test állandóan haladó mozgásban van. A lábak mozgása folyamatos és a tánc járó jellegét hangsúlyozza. A táncban az emelkedés és az ereszkedés kevésbé kifejezett, hisz egy hosszan elnyújtott hullámmozgást kell láttatni.


Quickstep

A quickstep a sztenderd szalontáncok egyike. Gyors és erőteljes mozdulatok jellemzik. A quickstep az 1920-as években fejlődött ki New York-ban, és először karibi és afrikai táncosok táncolták, de eredetileg ez egy angol tánc, mely a slowfox és a charleston kombinációjaként született (de később teljesen elszeparálódott elődeitől). 1927-ben szabványosították.


Tangó

A tangó nemzetközileg elterjedt társastánc és zenei stílus. Ritmusa általában két- vagy négynegyedes, de létezik háromnegyedes „valse” is; koreográfiája komplex, improvizatív. A Río de la Plata országaiban, tehát Argentínában és Uruguayban jött létre.


Angol keringő

Az angol keringő ritmikusan lendülő mozdulatai által a legharmonikusabb standard tánccá vált. Táncos jellege a lassú és egyenletesen lendülő, térben haladó fordulómozgásokban nyilvánul meg, melyek törésmentesen uralják a táncparkettet.